گذرگاه ۶۴بیتی

مزایای سخت‌افزارها و محاسبات رایانه‌ای ۶۴بیتی

جواد ودودزاده در مقاله سخت افزار این هفته مجله بات،ضمن ارائه تعریفی از این پردازنده‌های 64بیتی، نگاهی به ویژگی‌ها و مزایای‌ آن‌ها داشته و کارآیی آن‌ها را مورد بررسی و مقایسه قرار داده و دورنمایی از آینده این فناوری را ترسیم می کند. جواد ودودزاده در مقاله سخت افزار این هفته مجله کلیک،ضمن ارائه تعریفی از این پردازنده‌های ۶۴بیتی، نگاهی به ویژگی‌ها و مزایای‌ آن‌ها داشته و کارآیی آن‌ها را مورد بررسی و مقایسه قرار داده و دورنمایی از آینده این فناوری را ترسیم می کند. همچنین ضمن برشمردن فواید این پردازنده‌های ۶۴بیتی مشخص می شود که آیا این فواید و مزایا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه