+Google از میانبرهای صفحه کلید زیر پشتیبانی می‌کند. برای مشاهده لیست کامل هر صفحه در +Google، کلید SHIFT+? را فشار دهید.

+Google از میانبرهای صفحه کلید زیر پشتیبانی می‌کند. برای مشاهده لیست کامل هر صفحه در +Google، کلید SHIFT+? را فشار دهید.

میانبرعملکرد
@ارسالd  بازخورد به Google
/انتخاب کادر جستجو در بالای صفحه
پیمایش به نمادهای واقع در سمت چپ (مانند صفحه اصلی یا عکس‌ها)
بین نمادها با کلیدهای ↑ و ↓ حرکت کنید
برای باز کردن صفحه انتخابی enter را فشار دهید
پیمایش از نمادهای موجود در سمت چپ به صفحه اصلی
حرکت در صفحه اصلی با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓
jحرکت به پایین در جریان
kحرکت به بالا در جریان
Lبارگیری پست‌های جدید
nرفتن به نظر بعدی درباره پست کنونی
pرفتن به نظر قبلی درباره پست کنونی
rنظردادن در مورد پست کنونی
?باز کردن لیست کامل میانبرهای صفحه کلید

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه