جنس فلاپی دیسک هاازپلاستیک نرم بوده که روی آن یک لایه مغناطیسی وجوددارد.فلاپی دیسک را دیسکتیا دیسک نرم نیز می نامند.فلاپی دیسک درایو یک دستگاه الکترومکانیکی برای خواندن و نوشتن اطلاعات رویدیسکت ها است.امروزه از درایو های فلاپی کمتر استفاده می شود.

جنس فلاپی دیسک هاازپلاستیک نرم بوده که روی آن یک لایه مغناطیسی وجوددارد.فلاپی دیسک را دیسکتیا دیسک نرم نیز می نامند.فلاپی دیسک درایو یک دستگاه الکترومکانیکی برای خواندن و نوشتن اطلاعات رویدیسکت ها است.امروزه از درایو های فلاپی کمتر استفاده می شود.

دیسک های نوری: یکی ازمسائلی که همواره مورد نظر کاربران رایانه بوده است،جابه جایی پرونده ها از یکرایانه به رایانه دیگر میباشد.دیسک های مختلف نوری وجود دارند که ازجمله آن ها می توانCD و DVDرا نام برد.
این دیسک ها دو نوع دیسک گردان دارند یک نوع از آن ها فقط مخصوص خواندن اطلاعات هستند و نوع دیگرهمبرای خواندن و هم برای نوشتن اطلاعات استفاده می شوند.از پرتو های لیزر برای خواندن و نوشتن در آن هااستفاده می شود به همین علت این رسانه ها را دیسک های نوری می نامند.

تفاوتی که بین دیسک های نوری و دیسک های مغناطیسی وجود دارد عبارت اند از:

*داده ها در دیسک های نوری نسبت به رسانه های مغناطیسی پایدار ترند.

*داده ها به نسبت رسانه های مغناطیسی می توانند فشرده تر شوند و با چگالی بیشتری ذخیره شوند.

*طول عمر بیشتری دارند.رسانه هایی مانند دیسک سخت و نوار های مغناطیسی اطلاعات را حداکثر به مدت5 سال می توانند نگه دارند زیرا خاصیت مغناطیسی خودرااز دست می دهند.ولی رسانه های نوری تا 10 سالمی توانند اطلاعات را نگه دارند.

انواع قالب های CD،DVD:

قالب های CD:برای ذخیره داده روی CD،قالب بندی های متفاوتی استفاده می شود که همه این تکنولوژِی هادر اساس شبیه هم می باشند.از جمله این قالب ها می توان CD-DA،CD-ROM،CD-I،CD-R،CD-RWرا نام برد.

قالب های DVD:حدود دو دهه پیش چند شرکت بزرگ الکترونیکی با هم ائتلافی تشکیل داده وDVD(DigitalVideo Disk)را برای ذخیره داده های ویدیویی تولید کردند.مدت زیادی از عرضه آن نگذشته بود که امکان ذخیرهداده ها نیز روی آن فراهم شد و نام آن را به(Digital Versatile Disk)دیسک دیجیتالی چند منظوره تغییر دادند.

DVD ها در دو قالب یک طرفه و دو طرفه وجود دارد.برای خواندن طرف دیگر DVD های نوع DS باید آن را در درایوبرگردانید تا طرف دیگر آن خوانده شود.دیسک های DVD به صورت تک لایه و دو لایه ساخته می شوند.DVD های دو لایه دارای دو لایه حفره ای هستند و هر دو لایه در یک سوی دیسک است و با مقداری تغییر زاویه بازتابمی توان حفره های هر دو لایه را تشخیص داد.

شش قالب مختلف برای DVD ها ارایه شده است که عبارتند از:

قالب هایDVD-RAM،DVD-R،DVD+R،DVD-RW،DVD+RW،برای DVD های با قابلیت ضبط و قالب DVD-ROMکه برای DVD های یک بار ضبط استفاده می شود.با وجود اختلاف اندک میان آن ها تا قبل از 2003 شرکت هااستاندارد های خاص خود و درایو های مخصوص به خود داشتند.اما بعدا همه با هم ادغام شد و بعضی شرکتها مانند سونی درایو هایی عرضه کردند که امکان نوشتن و خواندن با استاندارد مختلف را هم می داد و نام آنرا DVD_+RW گذاشتند.لازم است به این نکته نیز اشاره شود که روش دستیابی به اطلاعات ذخیره شده روییک رسانه ذخیره سازی از نوع DVD-RAM به صورت تصادفی بوده و مکانیزم دستیابی به اطلاعات ذخیره شدهروی رسانه های ذخیره سازی به صورت ترتیبی است.دیسک های BLU-RAY و HD DVD دونمونه پیشرفته DVDبرای ذخیره فیلم های HIGH DEFINITION و ذخیره مقدار زیادی داده می باشند.درحالی که DVDهای معمولی

ظرفیت ذخیره یک فیلم کامل با کیفیت بالا را ندارد اما دیسک های با قالب BLU-RAY و HD DVD این توانایی رادارا می باشند.در تکنولوژِی BLU-RAY از لیزر آبی بجای لیزر قرمز در DVD،بهره گرفته می شود که طول موجکمتری دارد و به همین علت می تواند اطلاعات را در نقطه هایی کوچکتر بنویسید و بدین ترتیب در همان دیسک12 سانتی متری می توان اطلاعاتی در حدود 3،23،25،27 گیگا بایت برای تک لایه و یا 6،46،50 و 54 گیگا بایتبرای دو لایه و حتی 100 و 200 گیگا بایت برای چند لایه ذخیره کرد.همچنین امکان ضبط و پخش همزمان دادهروی دیسک های از این نوع وجود دارد.

انواع درایو های دیسک نوری:

درایو های CD:برای خواندن قالب های مختلف از درایو های مختلف استفاده می شود.مثلا برای خواندن دیسکهای CD-R از درایو های CD-R استفاده می شود.برای نوشتن روی دیسک های با قابلیت نوشتن نیز ازدرایوهایخاصی استفاده می شود.برای نوشتن روی دیسک های با قالب های CD-RW از درایو هایCD-RW استفادهمی شود.در این درایو ها برای نوشتن بیت ها روی دیسک از تاباندن لیزر(با طول موج خاص)به یک رنگ مخصوصکمک گرفته می شود.بنابراین امکان بازتابی لیزر به رنگ مذکور وجود دارد و با این کار رنگ گرم شده و نقطهمتبلور شده و پس از سرد شدن به کریستال تبدیل خواهد شد.از آنجا که فضا های کریستالی دارای بازتابهستندولی فضاهای غیرشفاف بازتاب دقیقی ندارند،به این ترتیب روشی فراهم است تا 0 و 1 روی CDمشخصشود و امکان بازگردانی این نقاط و در نتیجه چند بار نویسی روی دیسک وجود دارد.قابلیت نوشتن مجدد دیسکهای CD-RW،امکان حذف و نوشتن مجدد اطلاعات روی این دیسک ها را تا بیش از یک هزار مرتبه فراهم مینماید.با استفاده از درایو های فوق،امکان انجام عملیات سه گانه خواندن،نوشتن و نوشتن مجدد فراهم میشود.

روی درایو های CD-RW معمولا سه ضریب همراه X نوشته می شود.مانند 32X،10X،12X.

*اولین مقدار(12X)سرعت نوشتن روی دیسک های با قابلیت نوشتن است.

*دومین مقدار(10X)سرعت دوباره نویسی  روی دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد است.

*سومین مقدار(32X)سرعت خواندن دیسک های از نوع CD-ROM،CD-RW،CD-R را نشان می دهد.

درایوهای CD-RW به منظوراطمینان ازانتقال کامل و بدون وقفه اطلاعات به دیسک و جلوگیری از سوختن دیسکاز بافر استفاده می کنند،بهتر است آن را به کانال MASTER کنترلر EIDE وصل کنیم.برای اتصال درایو های CD ازواسط های مختلف می توان استفاده کرد.از جمله این ها می توانIDE،FIRE WIRE،USB 2.0،USB 1.1،SATA،SCSI را نام برد.

درایو های DVD:برای خواندن DVD باید از درایو های  DVD استفاده کرد و نمی توان با درایو هایCD-ROM یاCD-RW آن ها را خواند و برای نوشتن روی DVD های قابل ضبط باید از DVD WRITER استفاده کرد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه