دیسک گردان ها دستگاه هایی هستند که جهت خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی حافظه های جانبی نظیر دیسک سخت ، دیسک نرم یا دیسک فشرده استفاده می شوند. بعضی از دیسک گردان ها هم دستگاه ورودی و هم دستگاه خروجی محسوب می شوند. مثلا دیسک گردان دیسک نرم و دیسک گردان دیسک سخت .

        

دیسک گردان ها دستگاه هایی هستند که جهت خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی حافظه های جانبی نظیر دیسک سخت ، دیسک نرم یا دیسک فشرده استفاده می شوند. بعضی از دیسک گردان ها هم دستگاه ورودی و هم دستگاه خروجی محسوب می شوند. مثلا دیسک گردان دیسک نرم و دیسک گردان دیسک سخت . بعضی از دیسک گردان ها فقط دستگاه ورودی محسوب می شوند. مثلا دیسک گردان دیسک فشرده(CD). کامپیوترهای امروزی حداقل دارای یک عدد دیسک گردان نرم (FLOPPY Disk Drive)، یک عدد دیسک گردان سخت(Hard Disk Drive) و یک عدد دیسک گردان دیسک فشرده(CD-Rom Drive) می باشند.


«CD» درایوها (دیسک گردان ها) چگونه کار می کنند:

1.موتوری که در داخل درایو وجود دارد ، بطور پیوسته سرعت چرخش «CD» را تغییر می دهند تا قسمتی از «CD» که در بالای سازه ای بنام«پیداگر» (Detector) قرار میگیرد همواره صرف نظر از فاصله آن نسبت به مرکز «CD» با سرعت یکسانی در حال چرخش باشد.

2.یک دیود لیزری ، یک پرتوی متمرکز نوری را تولید می کند. این پرتو نوری در ادامه ی مسیر توسط یک «کوئل متمرکز ساز» (Focusing Coil) و یک لنز متمرکزتر می گردد.

3.پرتو لیزری ، از لایه ی محافظتی که سطح «CD» را می پوشانند عبور نموده و با لایه ی زیری آن که همانند یک ورقه نازک آلمینیومی ، منعکس کننده ی نور می باشد، برخورد می کند.

4.در سطح این لایه منعکس کننده ، برآمدگی (Lands) و فرورفتگی های (pits) متناوبی وجود دارند. در واقع بر آمدگی  ها همان سطوح تخت و فرورفتگی ها گودی های بسیار کوچک موجود بر روی سطح لایه ی منعکس کننده می باشند.

5.پرتویی که با یک فرورفتگی برخورد نماید ، پراکنده می شوند ، اما پرتویی که به یک بر آمدگی برخورد کند، مستقیما به سمت «پیداگر» (Detector) منعکس می گردد. سپس اسن پرتوی انعکاس یافته در مسیر برگشت از یک منشور (prism) عبور می نماید. منشور نیز مسیر پرتوی انعکاس یافته را به سمت یک دیود حسگر نور (Light - sensing Diode) منحرف می سازد.

6.دیود حسگر نور ، با دریافت هر پرتو ، ولتاژ اندکی را تولید می کند. مجموع ولتاژهای تولید شده توسط این دیود ، به منظور تولید صفر و یک هایی که کامپیو تر قادر به فهم آنها است  با یک «مدار زمان بندی» (Timing Circuit)تطبیق داده می شوند.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه