در مدل هاي قديمي روتر سيسکو تراشه هاي Read Only Memory-ROM براي ذخيره IOS , مورد استفاده قرار مي گرفت.در مدل هاي جديد بدين گونه نمي باشد.همانطور که قبلا ذکر شد , IOS در حافظه فلش (FLASH) قرار دارد

در مدل هاي قديمي روتر سيسکو تراشه هاي Read Only Memory-ROM براي ذخيره IOS , مورد استفاده قرار مي گرفت.در مدل هاي جديد بدين گونه نمي باشد.همانطور که قبلا ذکر شد , IOS در حافظه فلش (FLASH) قرار دارد 
هم اکنون ROM ناحيه اي از حافظه مي باشد که براي فرآيند راه اندازي يک روتر سيسکو بکار مي رود و از عامل هاي متعدد ساخته شده است.اين عامل از طريق ريزبرنامه ها قابل اجرا هستندو مجموعه دستورالعمل هاي اين برنامه در ROM قرار دارد 

Power On Self Test(POST 
زماني که برق روتر روشن مي شود , ريزبرنامه که در حافظه ROM ذخيره شده است رشته POST را اجرا مي کند اين بدليل اطمينان يافتن از توانايي درست انجام وظيفه کردن عامل هايي نظير CPU , Memory و Interface ها مي باشد 

BootStarp 
برنامه BootStarp براي مقدار دهي اوليه CPU و عملکرد هاي راه اندازي يک روتر مورد استفاده قرار مي گيرد.اين برنامه مسئول يافتن و انتقال IOS به حافظه روتر مي باشد 

نمايشگر ROM 
يک تشخيص محيط مخصوص که به مقصود عيب يابي يا پيکريندي مخصوص بکار مي رود.بطور مثال در اين حالت مي توان براي انتقال IOS از طريق يک اتصال کنسول مورد استفاده قرار گيرد 

RX BOOT
زماني که نتوانيم يک IOS معتبر در فلش (flash) يا در يک سرور TFTP را پيدا کنيم اين نگارش محدود شده IOS به مقصود نصب يک IOS جديد در فلش (flash) بارگذاري مي شود.اين همچنين گاهي مواقعي که rom احتياج به ارتقا داشته باشد(در مواقع نادر) , اين تراشه ها در حقيقت احتياج به تعويض بر روي برد اصلي روتر را دارند 
ROM زماني که برق روتر قطع مي شود محتويات نگه داشته مي شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه