اسكنر وسیله ای است جهت ورود تصویر اعم از سند، عكس، نقشه، فیلم و ... كه جزو دستگاههای ورودی(Input) در تكنولوژی IT محسوب می شود.

اسكنر وسیله ای است جهت ورود تصویر اعم از سند، عكس، نقشه، فیلم و ... كه جزو دستگاههای ورودی(Input)  در تكنولوژی IT محسوب می شود.

اسكنرها از نظر ساختار و مصرف به انواع زیر طبقه بندی می شوند.

اسكنرهای خانگی:

این اسكنرها همگی از نوع تخت (Flat) و عموماً در سایز A4 ساخته شده و همانطور كه از اسم آنها پیداست جهت مصارف خانگی و یا دفاتر كوچك (SOHO = Small Office - Home Office) با حداكثر اسكن 4 تا 5 برگ روزانه ساخته شده اند. قیمت آنها ارزان بوده، از سرعت و قابلیت پردازش تصویری نازلی برخوردارند، و هزینه تعمیر آنها نسبت به قیمت دستگاه بسیار گران است.

 اسكنرهای اسناد:

اسكنرهای اسناد همگی دارای سیستم تغذیه اتوماتیك اسنـــاد (ADF (Automatic Document Feeder بوده وبرخی از آنها علاوه بر
سیستم ADF دارای سیستم اسكن تخت (Flat) نیز میباشند. قیمت آنها گران است، سرعت و قابلیت پردازش تصویری بالایی دارند،
دارای دقت سخت افزاری 75 تا 600DPI و تعمیر پذیر میباشند.


اسكنرهای نقشه:

همانطور كه از نامشان پیداست جهت اسكن اسناد و نقشه های بزرگتر از A3 تا عرض ۱۵۲ سانتیمتر و طول نا محدود مورد استفاده قرار میگیرند. قیمت آنها گران، سرعت مناسب، قابلیت پردازش تصویری بالا، دقت سخت افزاری 600dpi و تعمیر پذیر میباشند.


اسكنرهای لیتوگرافی:

این دسته از اسكنرها علاوه بر سیستم اسكن مسطح اغلب دارای سیستم اسكن فیلم و اسلاید (Trancparency) بوده، قیمت آنها گران، سرعت پائین، قابلیت پردازش تصویر بالا، اسكن بصورت RGB و CMYK و دارای حداقل دقت سخت افزاری بالای 600dpi می باشند.


اسكنرهای كتاب:

اسكنرهای كتاب برای كتب، مجلات و یا اسنادی كه صحافی شده اند و نمی توان آنها را از شیرازه جدا نمود استفاده می شوند.
این اسكنرها تخت بوده و دارای یك هد در بالا هستند كه از كتاب اسكن میكند، قیمت آنها گران، سرعت پائین، قابلیت پردازش
تصویری متوسط، دقت سخت افزاری ۴۰0DPI و تعمیر پذیر می باشند.


اسكنرهای فیلم و اسلاید:

این اسكنرها جهت اسكن از اسناد شفاف مثل فیلم، اسلاید، فیلم رادیولوژی و MRI مورد استفاده قرار میگردند كه بسته به نوع فیلم در مدلهای مختلف عرضه می شوند. قیت آنها گران، سرعت پائین، قابلیت پردازش تصویر بالا و دارای دقت سخت افزاری بالای 2700dpi می باشند.

اسكنرهای میكرو فیلم، میكرو فیش و Apertur Card

اسكنرهای میكرو فیلم در دو دسته ارائه میشوند:

الف) اسكنرهای Screen كه از تصویر بزرگ شده میكرو فیلم فایل تهیه می كنند. قیمت آنها گران، سرعت پائین، قابلیت پردازش تصویر متوسط و دارای دقت سخت افزاری 600dpi می باشند.


ب) اسكنرهای Direct كه از خود میكروفیلم فایل تهیه می كنند. قیمت آنها بسیار گران، سرعت بالا،قابلیت پردازش تصویری بالا و دارای دقت سخت افزاری بالای می باشند.               
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه